FÖRFRÅGAN

För information om priser för hämtning av helt material, se vår prislista.

Förfrågan av FLISNING innebär att vi, efter att vi bekräftat ordern till er, sönderdelar på plats och lämnar materialet hos Er.

Önskar du hämtning eller flisning?

Flisning

HämtningFlisning av

Högens mått i meter

Plats för upphämtningflisning

Dra markören eller klicka i kartan för att markera var materialet som ska hämtasflisas finns.

Kunduppgifter

Faktureringsuppgifter

Övrigt

Vändplan finns (minst 25 m bredd)* Rundkörning är möjlig* Stor korsning*

Eftersom att vi använder skärande verktyg för sönderdelning måste materialet vara fritt från föroreningar såsom sten, jord, mossa och metall.

Om materialet inte går att sönderdela kan vi ombesörja transport till deponi.

Fält markerade med * är obligatoriska.