BESTÄLLNING

Innan du gör din beställning, säkerställ att allt material ligger i direkt anslutning till väg så att vi kan lyfta materialet med vår kran.

FLISNING
Beställning av flisning innebär att vi, efter att vi bekräftat ordern till er, sönderdelar på plats och lämnar materialet hos Er.

HÄMTNING AV RIS
Vi kommer ut till dig med vår lastbil och tar riset i vår lastbilscontainer som rymmer cirka 40 kbm. Fyll i uppgifterna nedan så bekräftar vi din beställning och kommer överens om när vi skall komma ut till dig.

Pris per tim för hämtning av ris:
1 300:-/tim inklusive moms (1 040 :-/tim exklusive moms). Timdebiteringen påbörjas när vi åker från vårt upplag på Södra Pitholm, Piteå.

Önskar du hämtning eller flisning?

Flisning

HämtningFlisning av

Högens mått i meter

Plats för upphämtningflisning

Dra markören eller klicka i kartan för att markera var materialet som ska hämtasflisas finns.

Kunduppgifter

Faktureringsuppgifter

Övrigt

Vändplan finns (minst 25 m bredd)* Rundkörning är möjlig* Stor korsning*

Eftersom att vi använder skärande verktyg för sönderdelning måste materialet vara fritt från föroreningar såsom sten, jord, mossa och metall.

Om materialet inte går att sönderdela kan vi ombesörja transport till deponi.

Fält markerade med * är obligatoriska.