Vi hjälper gärna dig som kund med allt från mindre uppdrag till totalentreprenad. Vårt serviceutbud sträcker sig bland annat genom hela kedjan från skog och ris till miljövänligt flis.

Genom lång erfarenhet och en modern maskinpark erbjuder vi en rad kostnadseffektiva tjänster med låg miljöpåverkan.
På kundlistan finns skogsbolag, mark- och skogsägare, bönder och privatpersoner.

FLISNING OCH TRANSPORT

Vi flisar grot (ris), träddelar (stammar där kvistarna sitter kvar) och stamved (trädets stam) med diameter upp till 50 cm.

Vi flisar till såväl stora som små anläggningar och kan erbjuda olika fraktioner på den fliset.

Vi har möjlighet att lasta fliset direkt (utan att fliset tar i marken) på våra fordon för vidare transport till panna/mottagningsplats. Detta säkerställer högsta möjliga kvalitet på flisad råvara.

Hamtning_av_ris_cropped.jpg

HÄMTNING AV RIS

Vi kan med vår risbil lasta och transportera helt material såsom grot och träddelar.

KÖP AV RIS

Vid större volymer (minst 25 ton) kan vi köpa materialet av dig.
Det pris vi betalar beror på volym, kvalitet och var materialet finns.
Kontakta oss för mer information.

skotninggrot-II.jpg

Gallring-1.jpgVÄG, ÅKERKANT- OCH BIOBRÄNSLEGALLRINGAR

Vi kan, med modern maskinpark, utföra Biobränsleavverkning, så kallad klippning.

Exempel på detta är vägar, åkrar eller mark som vuxit igen.
Vi utför även så kallade parkställningar.

GROT- OCH RISSKOTNING

Vi utför skotning av Biobränsle på ett effektivt och miljömässigt sätt.

KRANBILSTJÄNSTER

Med vår kranväxlare kan vi erbjuda lyft- och transporttjänster.
Vår 35 tonmeters kran tillsammans med lastväxlare möjliggör stor flexibilitet.

tjanster_kranbil_02.jpg